Villkor för Gigger Premium

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller mellan Gigger AB, org. nr 559011-8203 (”Gigger”) och dig under de Allmänna Villkoren som du och Gigger avtalat och godkänt genom att registrera en profil på Gigger. Definitioner i Villkoren har den innebörd som anges i definitionskatalogen och som finns att läsa på Webbplatsen under rubriken ”Allmänna villkor”.

1. Betalning

Gigger Premium faktureras i förskott en gång per 6 månaders period.

2. Avtalstid

Avtalet börjar gälla från den dag du som kund tecknar Gigger Premium och gäller tills vidare. Sägs inte avtalet upp senast dagen innan en ny period börjar gälla så förnyas det automatiskt för sex (6) nya månader.

3. Svar på frågor

Giggers support svarar på frågor via e-post inom fyra (4) timmar på arbetsdagar (måndag till fredag) under arbetstid 9-16.

I de fall svar inte kan ges inom fyra (4) timmar informeras kunden via e-post om detta och ärendet påbörjas för att ge svar så snabbt som möjligt.

Giggers support nås via support@gigger.se eller via den Widget som finns i nedre högra hörnet på Giggers plattform.

4. Swish

Som Kund av Gigger Premium kan man som fakturaavsändare erbjuda sin uppdragsgivare att betala med Swish. Swish-numret finns att tillgå på fakturan som Gigger Premium användare. Uppdragsgivaren ska ange fakturanumret som referens vid en Swish-betalning.

5. Ångerrätt

Du har som privatkonsument 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa från dagen du tecknat Gigger-Premium. Giggers support hanterar ärendet.

6. Övriga villkor

Har en användare använt Swish utan att ha tecknat Gigger Premium utgår en administrationskostnad om 199 SEK för att täcka Giggers kostnader för att hantera denna betalning manuellt