Villkor för tjänsten CashNow

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller mellan Gigger AB, org. nr 559011-8203 (”Gigger”) och dig för  tjänsten CashNow. Genom att du har ansökt om CashNow har du därmed godkänt villkoren för tjänsten. Definitioner i Villkoren har den innebörd som anges i definitionskatalogen och som finns att läsa på Webbplatsen under rubriken ”Allmänna villkor”.

1. Bakgrund

Med CashNow har du som användare möjlighet att få ut din lön i förskott inom 1 arbetsdag efter att du skickat en faktura eller avslutat ett schemalagt pass till en procentuell avgift som anges för inloggade användare på Giggers plattform. Tjänsten är ett löneförskott som ges ut på den kommande lönen.

2. Villkor

 • CashNow är ett förskott på din lön för en av dig utställd faktura hos Gigger eller avslutat och verifierat ett schemalagt pass.
 • Du kan få ett löneförskott på upp till 25,000 kronor exkl. moms i utestående fakturor.
 • Betalas inte din genom Gigger utställda faktura av fakturamottagaren, av vilken anledning det må vara, och oaktat att fakturamottagaren godkänt och verifierat din skickade faktura eller att ditt schemalagda pass blivit verifierat av din schemaadministratör, blir du under alla förhållanden återbetalningsskyldig till Gigger för det löneförskott som utbetalats till dig av Gigger. 
 • För att få använda tjänsten måste du måste vara minst 18 år och myndig.
 • CashNow är endast applicerbart till företag och organisationer som finns registrerade hos Bolagsverket med minst ett antal bokslut. 
 • Din fakturamottagare måste ha godkänt och verifierat din skickade faktura. Först därefter kan ditt CashNow-begäran godkännas och betalas ut.
 • Du har tidigare skickat ett antal fakturor genom Gigger där ingen av fakturorna till den specifika mottagaren har haft förfallen betalning.
 • Du eller din kund får inte ha betalningsanmärkningar eller låg soliditet.
 • Genom att begära CashNow garanterar du att det arbete du utfört är färdigställt och att du har ett underlag för detta som är skriftligt godkänt av din fakturamottagare.
 • Du godkänner att vi gör en kreditupplysning på både dig och din fakturamottagare.
 • Det får inte föreligga någon väsentlig intresseberöring mellan dig och kundföretaget, d.v.s. att du har ägarintresse eller släktskap till någon av kundföretagets huvudmän/firmatecknare eller liknande.
 • Din kund måste ha en mailadress innehållande sitt företags- eller organisationsnamnet. En publik e-postadress som t ex Gmail, Hotmail, Outlook, AOL godkänns ej.

 

Gigger AB har rätten att:

 • Avslå din CashNow-begäran utan att meddela orsak till sökande.
 • Ändra i villkoren och avgiften för tjänsten utan att meddela detta på förhand.

 

Vad händer om din CashNow-begäran ej blir godkänd?

Om din CashNow-begäran ej godkänns meddelas du via en e-post notifikation och din faktura övergår till att gälla med de ordinarie villkor som du specificerade vid skapandet av fakturan.

Vad händer om fakturamottagaren inte betalar trots indrivningsåtgärder?

Om fakturamottagaren ej betalar på grund av tvist gällande fakturan så reglerar våra Allmänna villkor detta och Gigger krediterar fakturan tills dess att tvisten mellan er är löst. Du blir då oss återbetalningsskyldig det belopp som du erhållit i löneförskott samt effektiv ränta.

Har du frågor om Villkoren, kan du kontakta oss på support@gigger.se.

Dessa villkor gäller från och med den 2018-10-01.
Dessa villkor uppdaterades 2018-10-09.