Annonspolicy

Denna annonspolicy (”Policyn”) är en del av Användarvillkoren och gäller mellan Gigger AB, org. nr 559011-8203 (”Gigger”), och dig för Uppdrag som registreras på Webbplatsen. Genom att du har godkänt Användarvillkoren och förbundit dig att följa dem är du bunden att följa även denna Policy. Definitioner i Policyn har den innebörd som anges i definitionskatalogen som finns att läsa på Webbplatsen under rubriken ”Allmänna villkor”.

1. Bakgrund

På de villkor som anges i denna Policy kan du som Medlem när du är inloggad på ditt Medlemskonto

 1. utannonsera Uppdrag genom att registrera Annons på Webbplatsen och
 2. söka efter och svara på Annons.

2. Allmänt om annonsering

Du som registrerar Annons godkänner att

 1. en Annons kommer att synas på Webbplatsen från registrering
 2. Gigger kan behöva bearbeta Annons genom att exempelvis göra kopior, ändra format eller omkoda material för att kunna göra Annons tillgängliga på Webbplatsen
 3. Gigger inte har någon skyldighet att visa Annons på Webbplatsen.

3. Uppgifter i annonser

Det är du som registrerar Annons ansvarar för innehållet i Annons och du intygar att

 1. de uppgifter du lämnar är korrekta
 2. du äger eller har rättigheter i form av copyright, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter till de bilder och uppgifter du lämnar och att du inte bryter mot tredje parts upphovsrätt till sådana rättigheter
 3. de uppgifter du lämnar inte strider mot lag, förordning, myndighetsbeslut, god sed eller har ett stötande eller kränkande innehåll
 4. du inte använder Annons för att delta i eller underlätta för illegala aktiviteter
 5. Annons inte skadar Gigger eller Medlem
 6. Annons är seriöst menad, dvs. att den inte enligt Giggers bedömning kan anses utannonsera ett Uppdrag som är omöjligt att utföra, har ett pris som inte kan anses marknadsmässigt eller andra omständigheter som gör att seriositeten går att ifrågasätta
 7. Medlems svar på Annons för att anta ett Uppdrag är seriöst menat, dvs. att det inte enligt Giggers bedömning kan anses innehålla svar på Annons där villkoren för att anta ett Uppdrag inte kan anses vara marknadsmässigt eller om det finns andra omständigheter som gör att seriositeten går att ifrågasätta
 8. Annons inte är ren marknadsföring, dvs. Annons får endast innehålla beskrivning av Uppdrag med uppgifter nödvändiga för att förstå Uppdraget ska vara svar på Annons med för detta nödvändiga uppgifter
 9. du bara registrerar en Annons per Uppdrag, om du vill lägga upp en ny Annons för samma Uppdrag måste du först ta bort tidigare Annons
 10. du inte lägger till ytterligare Uppdrag i samma Annons om du uppdaterar eller förnyar Annons. Om du vill lägga till ytterligare Uppdrag ska du göra det genom att registrera ny Annons
 11. information i länkar eller hänvisningar i Annons uppfyller kraven i denna Policy.

4. Giggers granskning och rätt att neka och ta bort annons

Gigger förbehåller sig rätten att neka Annons från att registreras och ta bort registrerad Annons särskilt om

 1. nekad Annons avviker från Policyn eller för Medlemmar som tidigare brutit mot Medlemsvillkoren, mot Giggers övriga villkor, i övrigt mot lag eller förordning eller god sed, eller
 2. registrerad Annons; måste tas bort enligt myndighetsbeslut, bryter mot tredje parts upphovsrätt, bryter mot annan lag eller förordning, strider mot god sed eller på annat sätt bryter mot denna Policy eller mot Giggers övriga villkor.

5. Ändringar av policyn

 1. Gigger uppdaterar regelbundet Policyn för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar Annonser. Vid väsentliga förändringar, informerar Gigger dig.

Har du frågor om Policyn, kan du kontakta oss på support@gigger.se.

Denna Policy gäller från och med den 2016-01-01.
Denna Policy uppdaterades den 2018-04-25.