Investor relations

 

Kallelse till extrastämma

Gigger AB (publ) håller årsstämma 1 november 2019 kl. 13.30 i Stockholm. Stämman kommer avhållas i anslutning till bolagets lokaler på Vendevägen 89 i Danderyd.

Den som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 oktober 2019 (avstämningsdag).
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast 28 oktober 2019.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget på adress Gigger AB (publ), Mailbox 168, 111 73 Stockholm eller per e-post: accounting@gigger.se. Vid anmälan ska namn/firma, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

Gigger kallelse till x.stamma 2019-11-01

 

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

 

Kallelse till årsstämma

Gigger AB (publ) håller årsstämma den 18 juni 2019 kl. 13.30 i Stockholm. Årsstämman kommer avhållas på Karla Kontorshotell, Karlavägen 18.

Den som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 juni 2019.
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 14 juni 2019.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget på adress Gigger AB (publ), c/o AB Petaligus, Box 71, 135 22 TYRESÖ eller per e-post: accounting@gigger.se. Vid anmälan ska namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

Gigger kallelse till årsstamma 2019-06-18

 

Företrädesemission

Bästa aktieägare, se bifogad info om företrädesemission.
Fullständigt material samt teckningssedel beställes av reg. aktieägare via claes.persson@gigger.se

GIGGER MAJ 2019