Medlingspolicy

Denna medlingspolicy (”Policyn”) är en del av Användarvillkoren och gäller mellan Gigger AB, org. nr 559011-8203 (”Gigger”), och dig för Uppdrag som registreras på Webbplatsen. Genom att du har godkänt Användarvillkoren och förbundit dig att följa dem är du bunden att följa även denna Policy. Definitioner i Policyn har den innebörd som anges i definitionskatalogen och som finns att läsa på Webbplatsen under rubriken ”Avtal och allmänna villkor”.

 

1. Medling

 1. Om Medlemmarna har en Tvist avseende ett Uppdrag kan Gigger bistå med Medling enligt denna Policy.
 2. Om du vill använda dig av Medling gäller följande:
  • du ska på Webbsidan fylla i Medlingsformulär som finns att hitta på Webbplatsen under rubriken ”Avtal och allmänna villkor”. Du måste fylla i och lämna in Medlingsformuläret senast fjorton (14) dagar från det att du upptäckte det som gör att du är i Tvist med den andra Medlemmen. Det framgår av Medlingsformuläret vilka uppgifter du måste fylla i. Om det finns Escrow ska du ange om du vill att Escrow ska betalas ut
  • om det är du som lämnar in Medlingsformulär är det du som har inlett Tvist och du kallas då för Initierande Part
  • om du har mottagit Medlingsformulär kallas du Svarande Part
  • Svarande Part måste på Webbsidan svara på Medlingsformuläret senast fjorton (14) dagar från mottagande av detta
  • om Svarande Part inte på Webbsidan har svarat inom utsatt tid och Svarande Part därefter inte inom fjorton (14) dagar på uppmaning från Gigger via e-post har svarat betyder det att Initierande Parts Medlingsformulär anses vara korrekt och exempelvis Utbetalning av Escrow kan ske till Initierande Part (om detta har begärts)
  • om Svarande Part på Webbsidan har lämnat in Tvistesvar inom utsatt tid (dvs. tid enligt punkt v) ovan) och detta svar inte innehåller en uppfattning som skiljer sig från Medlingsformuläret betyder det att Medlemmarna är överens och att det inte längre föreligger någon Tvist. Om Escrow har begärts ska Medlemmarna i gemensam instruktion begära Utbetalning i enlighet med Giggers Escrowpolicy
  • om Svarande Part på Webbsidan har svarat inom utsatt tid och detta svar innehåller en uppfattning som skiljer sig från Medlingsformuläret har betyder det att Medlemmarna fortfarande har en Tvist. Medlemmarna får då använda sig av annan tvistelösning än denna Medling, se mer om detta under punkten 2.

 

2. Annan tvistelösning

 1. Om Initierande Part och Svarande Part inte kan nå en överenskommelse genom Medling kan Medlemmarna förhandla direkt med varandra via Webbplatsen eller inleda en tvist i allmän domstol.
 2. Tänkt på att om det finns Escrow kan denna inte betalas ut förrän ett eller flera Utbetalningsvillkor enligt Giggers Escrowpolicy är uppfyllda.

 

3. Ändringar av policyn

 1. Gigger uppdaterar regelbundet Policyn för att spegla eventuella ändringar i hur vi hanterar Medling. Vid väsentliga förändringar, informerar Gigger dig.

 

 

Har du frågor om Policyn, kan du kontakta oss på support@gigger.se.

Denna Policy gäller från och med den 2016-01-01.