Avbeställningspolicy

Denna avbeställningspolicy (”Policyn”) är en del av Användarvillkoren och gäller mellan Gigger AB, org. nr 559011-8203 (”Gigger”) och dig för Uppdrag som registreras på Webbplatsen. Genom att du har godkänt Användarvillkoren och förbundit dig att följa dem är du bunden att följa även denna Policy. Definitioner i Policyn har den innebörd som anges i definitionskatalogen och som finns att läsa på Webbplatsen under rubriken ”Avtal och allmänna villkor”.

 

1. Avbeställning

 1. På de villkor som anges i denna Policy kan du som Medlem göra en Avbeställningsbegäran, dvs. begära att ett Uppdrag avbeställs i förtid, före det att Uppdraget är slutfört samt godkänt och betalt av Uppdragsgivaren på det sätt som anges i Medlemsavtalet. Vid en accepterad eller inte i tid besvarad Avbeställningsbegäran har Uppdrag avbeställts i förtid och det har skett en Avbeställning.
 2. Om du vill göra en Avbeställningsbegäran:
  • ska du på Webbsidan fylla i och lämna in formulär för Avbeställningsbegäran
  • Medlem som har tagit emot din Avbeställningsbegäran måste svara på om denna accepteras eller inte senast fem (5) dagar från mottagande av Avbeställningsbegäran
   • Om Medlem accepterar din Avbeställningsbegäran är Uppdraget Avbeställt
   • Om Medlem inte svarar på din Avbeställningsbegäran senast tio (10) dagar från mottagande och därefter inte inom fem (5) dagar svarat på e-postuppmaning från Gigger att svara på din Avbeställningsbegäran är Uppdraget Avbeställt
   • Om Medlem svarar att Avbeställningsbegäran inte accepteras (förutsatt att svar har skett inom utsatt tid) betyder det att det inte har skett någon Avbeställning.
 3. Om en Avbeställningsbegäran inte har accepterats (inom utsatt tid) och Medlemmarna inte kan komma överens om hur situationen ska hanteras kan Medlemmarna använda sig av Giggers medlingstjänst, denna beskrivs i Giggers Medlingspolicy som finns att läsa på Webbplatsen. I Medlingspolicyn beskrivs även hur ni kan gå tillväga om ni trots Medling inte kan komma överens om hur en tvist mellan er ska lösas.

 

 

2. Avgift till Gigger

Om Avbeställning har skett är Medlemmarna ändå skyldiga att betala fastställd Avgift för de Medlemstjänster som Medlemmarna har utnyttjat. Vilken Avgift du ska betala framgår på Webbplatsen.

 

3. Escrow

Om Medlem har betalat Escrow kan denna vid Avbeställning betalas ut under de förutsättningar som framgår av Escrowpolicyn.

 

4. Ändringar av policyn

Gigger uppdaterar regelbundet Policyn för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar Avbeställningar.  Vid väsentliga förändringar, informerar Gigger dig.

 

Har du frågor om Policyn, kan du kontakta oss på support@gigger.se.

Denna Policy gäller från och med den 2016-01-01.